Hermanska barnhemmet

Herman Samuelsson i Knabbarp Fond

Om oss

Stiftelsen Herman Samuelsson i Knabbarp fond

är en stiftelse som har sitt ursprung från ett testamente eller donationsbrev från 1881.  Basen i donationsbrevet är en skogsfastighet i byn Knabbarp, Vimmerby kommun och avkastning av denna fastighet skall gå till behövande barn i Vimmerby landsförsamling.

Stiftelsens syfte eller verksamhet har under åren ändrats något och det som gäller i dag är från 1975 och lyder:  

”Styrelsen medges rätt att använda årlig avkastning av stiftelsens förmögenhet. Sedan minst 1/10 därav förts till kapitalet, till dels understöd åt behövande barn och dels stipendier åt behövande ungdom för fortsatta studier efter genomgången grundskola. I båda fallen skall mottagaren vara bosatt inom området för Vimmerby Landsförsamling 1881 och skall barn och ungdom från dåvarande Djurstorps rote äga företräde. Vad som utdelas får icke medföra lindring i kommunala åliggande skyldigheter.”

Genom åren har stiftelsen, förutom att dela ut pengar även byggt upp en visst kapital utöver den ursprungliga skogsfastigheten. Detta kapital förvaltas på ett försiktigt sätt men med så hög avkastning som möjligt.

Fastighet

Stiftelsens fastighet som ligger vackert belägen runt sjön Skiren, är en typisk Småländsk skogsgård. Gården har relativt god skogsmark med hög andel tallskog samt åker och ängsmark av smålands karaktär. 

Byggnaderna består i dag av en permanentbostad och ett fritidsboende samt en del ekonomibyggnader. Samtliga hus är uthyrda, medan jordbruk, jakt och kräftfiske har arendekontrakt.

Styrelse

För att bevaka testamentet och dess syfte och övriga intressen finns en styrelse som består av tre personer. Styrelsen sammanträder med jämna mellanrum och behandlar alla frågor från skogsskötsel, hyresförvaltning, kapitalförvaltning och till att bevilja bidrag och stipendier. 

Bidrag/utdelning 

Hur mycket bidrag stiftelsen delat ut från början är inte känt, men under de senaste 10 åren har Stiftelsen delat ut c:a en halv miljon kronor till barn och ungdom. 

Bidrag, stipendier delas ut en gång per år, strax före jultid. Från och med 2012 kan ansökan endast ske via formulär som hämtas på stiftelsens hemsida och kompletteras med intyg från kurator eller annan insatt person.  Annonsering om när ansökan skall vara stiftelsen tillhanda sker i lokalpressen.


 

Grundkapitalet i stiftelsens verksamhet är den skogsfastighet som tillfördes i samband med donationsbrevet 1881. Gården ligger i Knabbarp utanför Vimmerby.